02/07/2022 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hồng Trứ đại nhân Giáp Tuất nguyên đán kỷ sự nguyên vận kỳ 2
和家叔絅軒洪著大人甲戌元旦紀事原韻其二

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 11/01/2015 11:04

 

Nguyên tác

清高久慕竹林賢,
多少閒情我亦然。
且折花枝供大阮,
吟觴酌滿賀新年。

Phiên âm

Thanh cao cửu mộ Trúc Lâm hiền[1],
Ða thiểu nhàn tình ngã diệc nhiên.
Thả triết hoa chi cung Đại Nguyễn[2],
Ngâm thương chước mãn hạ tân niên.

Dịch nghĩa

Từ lâu mến chuộng vẻ thanh cao của các bậc hiền Trúc Lâm
Ít nhiều nhàn rỗi ta cũng giống thế
Hãy bẻ cành hoa dâng lên cho ông Nguyễn
Rót đầy ly rượu, ngâm thơ mừng năm mới

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mộng người hiền cũ cảnh thanh cao
Ta cũng thư nhàn thú biết bao
Bẻ lấy cành hoa dâng Nguyễn lão
Ðầu xuân thơ rượu hát mừng chào
Giáp Tuất tức năm 1934.

[1] Ðời Tấn có bảy người là Sơn Ðào 山濤, Nguyễn Tịch 阮籍, Kê Khang 嵇康, Hướng Tú 向秀, Lưu Linh 劉伶, Nguyễn Hàm 阮咸 và Vương Nhung 王戎 đều sùng đạo Lão, không thích lễ nghi, thích sống xa trần tục, thường họp mặt nhau ở Trúc Lâm 竹林 (nhà của Kê Khang), uống rượu thoả thích, nên được gọi là Trúc Lâm thất hiền.
[2] Là Nguyễn Tịch, một trong bảy người của Trúc lâm thất hiền. Ðây ý chỉ chú ruột của Ưng Bình là Hường Trứ, dòng vua nhà Nguyễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hồng Trứ đại nhân Giáp Tuất nguyên đán kỷ sự nguyên vận kỳ 2