07/07/2022 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 3
將赴成都草堂途中有作,先寄嚴鄭公其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 22:29

 

Nguyên tác

竹寒沙碧浣花溪,
菱刺藤梢咫尺迷。
過客徑須愁出入,
居人不自解東西。
書簽藥裹封蛛網,
野店山橋送馬蹄。
豈藉荒庭春草色,
先判一飲醉如泥。

Phiên âm

Trúc hàn sa bích Hoãn Hoa khê,
Lăng thứ đằng sao chỉ xích mê.
Át khách kính tu sầu xuất nhập,
Cư nhân bất tự giải đông tê.
Thư tiêm dược lý phong thù võng,
Dã điếm sơn kiều tống mã đề.
Khởi tạ hoang đình xuân thảo sắc,
Tiên phán nhất ẩm tuý như nê.

Dịch nghĩa

Nơi khe Hoãn Hoa trúc thì lạnh,
Bến nước xanh biếc, gai cây súng, dây leo um tùm dài cả thước.
Khách lạ tắt ngang đường buồn không muốn ra vào,
Người trong làng đó không tự đi đây đó.
Thẻ ghi vị thuốc nhện giăng tơ đầy,
Cầu núi, quán quê vó ngựa qua.
Há bước lên sân hoang đầy cỏ xuân kia sao,
Trước hết phải làm một chén cho say nhè cái đã.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoãn Hoa trúc lạnh, nước xanh lè,
Ngó sen, ngọn ấu dài lê thê.
Ngăn khách ngại đi, đường lui tới.
Dân cư nào có tự mô tê.
Thẻ ghi thuốc chữa, giăng tơ nhện,
Cầu núi quán sông, tiễn ngựa về.
Há giẫm sân hoang cỏ xuân mượt,
Hãy làm một chén đến say nhè.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 3