24/07/2024 05:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông dạ tống nhân
冬夜送人

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 20:49

 

Nguyên tác

平明走馬上村橋,
花落梅溪雪未消。
日短天寒愁送客,
楚山無限路迢迢。

Phiên âm

Bình minh tẩu mã thướng thôn kiều,
Hoa lạc Mai khê tuyết vị tiêu.
Nhật đoản thiên hàn sầu tống khách,
Sở sơn vô hạn lộ điều điều.

Dịch nghĩa

Sáng sớm chạy ngựa qua cầu làng,
Hoa rụng trên suối Mai, tuyết chưa tan hết.
Mặt trời vừa ló, trời lạnh, lòng buồn tiễn khách đi xa,
Núi đất Sở trùng trùng, đường khách đi xa xôi.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bình minh giục ngựa vượt cầu thôn
Hoa rụng suối Mai tuyết chửa tan
Trời lạnh sớm ngày buồn tiễn khách
Đường xa núi Sở dặm vô vàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Đông dạ tống nhân