30/06/2022 02:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hoa sơn bích tự
題花山碧寺

Tác giả: Tô Thuấn Khâm - 蘇舜欽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 08/12/2012 10:49

 

Nguyên tác

寺裏山因花得名,
繁英不見草縱橫。
裁培剪伐修勤力,
花易凋零草易生。

Phiên âm

Tự lý sơn nhân hoa đắc danh,
Phồn anh bất kiến thảo tung hoành.
Tài bồi tiễn phạt tu cần lực,
Hoa dị điêu linh thảo dị sinh.

Dịch nghĩa

Chùa trên núi vì có nhiều hoa nên có tên,
Hoa nhiều nên không thấy cỏ mọc khắp nơi.
Xới vun xén tỉa cần phải chăm chỉ,
Cỏ dễ mọc, hoa dễ tàn.

Bản dịch của Hà Như

Có tên Chùa núi vì hoa núi
Hồng tía che trùm cỏ dọc ngang
Tỉa xén xới vun đừng có vội
Cỏ sinh thì dễ lấn hoa tàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuấn Khâm » Đề Hoa sơn bích tự