15/08/2020 00:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang sơn một cảnh đèo bòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2016 09:48

 

Giang sơn một cảnh đèo bòng,
Nước non gởi chữ tương phùng cho nhau.
Trời cao bể rộng sông sâu,
Càng giàu ngày tháng, càng lâu nghĩa tình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giang sơn một cảnh đèo bòng