21/06/2024 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhãn nhi mị - Vong quốc mông trần từ
眼兒媚-亡國蒙塵詞

Tác giả: Triệu Cát - 趙佶

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 14:36

 

Nguyên tác

玉京曾憶舊繁華,
萬里帝王家。
瓊樹玉殿,
朝喧弦管,
暮列笙琶。
華城人去今蕭索,
春夢繞胡沙。
家山何處,
忍聽羌笛,
吹徹梅花。

Phiên âm

Ngọc kinh tằng ức cựu phồn hoa,
Vạn lý đế vương gia.
Quỳnh thụ ngọc điện,
Triêu huyên huyền quản,
Mộ liệt sinh bà.
Hoa thành nhân khứ kim tiêu tác,
Xuân mộng nhiễu Hồ sa.
Gia sơn hà xứ?
Nhẫn thính Khương địch,
Xuy triệt “Mai hoa”.

Dịch nghĩa

Nhớ cảnh phồn hoa nơi kinh đô xưa kia,
Ngàn dặm sông núi của đế vương.
Cây quỳnh, điện ngọc,
Buổi sáng rộn rã đàn sáo,
Buổi chiều la liệt nào sênh nào đàn tỳ bà.
Trong thành đẹp, người đi rồi, nay tiêu điều tan tác,
Trong giấc mộng xuân nhuốm cát bụi người Hồ,
Núi sông của mình ở nơi nao?
Nén lòng nghe tiếng sáo người Khương,
Thổi hết bài “Mai hoa lạc”.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Kinh đô nhớ lại cảnh phồn hoa
Muôn dặm đế vương gia
Cây quỳnh điện ngọc
Sớm vang đàn sáo
Tối nhộn huyền ca
Hoa thành người vắng nay xơ xác
Xuân mộng vẫn Hồ sa
Gia sơn đâu nhỉ?
Rầu nghe Khương quản
Thổi khúc “Mai hoa”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Cát » Nhãn nhi mị - Vong quốc mông trần từ