27/10/2021 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây Bụt mọc trong vườn Bác

Tác giả: Nguyễn Hưng Hải

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:38

 

Sâu đục thân cây Bụt mọc trong vườn
Lở loét vết thương cây Bụt mọc
Lũ sâu bọ đục thành hang hốc
Cây không thể nào cúi xuống chữa cho cây

Bác bận nhiều công việc, sáng nay
Người mới ra thăm vườn sau mấy ngày đi công tác
Cây Bụt mọc không còn xanh như trước
Bác lật từng chiếc lá lên xem

Lũ sâu bọ nằm sâu trong hang hốc, chỉ lộ mặt lúc đêm
Chỉ đêm xuống mới bò ra cắn phá
Chúng leo cao chui sâu không dễ gì nhìn ra được cả
Cây Bụt mọc như người lả xuống vì đau

Đứng bên cây Bụt mọc hồi lâu
Bác biết lũ bọ sâu náu mình trong hang hốc
Lũ bọ sâu đục khoét và làm tổ trong thân cây Bụt mọc
Kéo lũ kéo đàn khi vắng Bác ở vườn cây

Lũ sâu bọ hết đường chui khi Bác xắn tay
Trộn vôi bột với rơm khô nhét vào từng hang hốc
Chỉ mấy ngày sau như Bụt mọc
Cây Bụt mọc lại xanh như lúc Bác ở nhà

Rất nhiều lần Người đã kể lại chuyện này như để nhắc chúng ta
Sẽ mất cả vườn cây nếu không trừ tận gốc
Trồng cây như trồng người, học cách làm của Bác
Không để cây vào cho sâu bọ đục thân…
Tiên Cát, ngày 31/12/2016

Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hưng Hải » Cây Bụt mọc trong vườn Bác