20/07/2024 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ ý
夜意

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 29/04/2010 10:44

 

Nguyên tác

簾垂幕半卷,
枕冷被仍香。
如何為相憶,
魂夢過瀟湘。

Phiên âm

Liêm thuỳ mạc bán quyển,
Chẩm lãnh bị nhưng hương.
Như hà vi tương ức,
Hồn mộng quá Tiêu Tương.

Dịch nghĩa

Tấm rèm buông hờ nửa vén lên,
Gối lạnh lùng, tấm chăn còn hương người.
Tại sao lòng nhung nhớ,
Nằm mộng hồn qua vùng Tiêu Tương.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Rèm buông hờ hững vén,
Gối lạnh, chăn còn hương.
Sao lòng nhung nhớ quá,
Hồn mộng đến Tiêu Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Dạ ý