20/03/2023 17:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cừ Khê thảo đường kỳ 1
渠溪草堂其一

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 22:32

 

Nguyên tác

片帆著岸傍秋山,
客思低回煙水間。
遠淚正隨黃葉下,
故人偏與白雲還。
們懷錯作相思夢,
握臂猶驚平昔顏。
我亦多愁刊未得,
對君又值暫時閒。

Phiên âm

Phiếm phàm trước ngạn bạng thu san,
Khách tứ đê hồi yên thuỷ gian.
Viễn lệ chinh tuỳ hoàng diệp hạ,
Cố nhân thiên dữ bạch vân hoàn.
Môn hoài thác tác tương tư mộng,
Ác tí do kinh bình tích nhan.
Ngã diệc đa sầu san vị đắc,
Đối quân hựu trí tạm thời nhàn!

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cánh buồm trước bãi cạnh non thu,
Mây nước bâng khuâng rộn khách thơ.
Nhìn lá vàng rơi, lệ muốn ứa,
Theo mây trắng chuyển, bạn về nhà.
Nhớ khi họp mặt, ngờ trong mộng,
Tưởng lúc cầm tay, ngỡ bạn xưa.
Ta lắm buồn phiền chưa giải được,
Gặp nhau giây phút lại chia xa!
Chùm thơ ba bài này là hoạ ba bài cùng tựa của Nguyễn Hàm Ninh.

Nguồn: Đời tài hoa, Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Cừ Khê thảo đường kỳ 1