07/12/2021 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa trung hí tác
車中戲作

Tác giả: Hứa Hữu Nhâm - 許有壬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 21:45

 

Nguyên tác

不是車中有布乎,
亦非客子事狂圖。
却須側掛一壺酒,
道路荒涼無處沽。

Phiên âm

Bất thị xa trung hữu bố hồ[1],
Diệc phi khách tử sự cuồng đồ.
Tức tu trắc quải nhất hồ tửu,
Đạo lộ hoang lương vô xứ cô.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trong xe chẳng giữ nhiều lễ nghĩa,
Ly gia không có ý dại rồ.
Biết thế đem theo một bầu rượu,
Đường sá hoang vu chẳng chỗ mua.
[1] Tức “bố hồ tứ thể” 布乎四體, lễ nghĩa phải được thể hiện ra bên ngoài bằng lời nói hành động đoan chính, nằm trong một câu của Tuân Tử. Tứ thể tức tứ chi, tay chân bên ngoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hữu Nhâm » Xa trung hí tác