28/06/2022 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật
秋日

Tác giả: Cảnh Vi - 耿湋

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 07:29

 

Nguyên tác

返照入閭巷﹐
憂來誰共語。
古道少人行﹐
秋風動禾黍。

Phiên âm

Phản chiếu nhập lữ hạng,
Ưu lai thuỳ cộng ngữ.
Cổ đạo thiểu nhân hành,
Thu phong động hoà thử.

Bản dịch của Hải Đà

Lối mòn phủ ánh hoàng hôn
Ai cùng ai thấu nỗi buồn của nhau?
Đường xưa khuất bóng, lòng đau
Gió thu xao động nhánh sầu lúa non.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cảnh Vi » Thu nhật