03/07/2022 18:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời thương

Tác giả: Phi Tuyết Ba

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 22/06/2008 11:40

 

Lời thương chưa nói cùng anh
Hoá thành món của để dành dài lâu

Lời thương không nói cùng nhau
Đêm về nói với nông sâu lòng mình

Lời thương giấu kín vẫn xinh…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phi Tuyết Ba » Lời thương