18/09/2021 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng đàn

Tác giả: Văn Duy

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2009 01:07

 

Thoáng nghe như tiếng suối reo
Như rừng trút lá, như đèo gió giăng
Ai cao sang, ai bần hàn
Đa đoan thế sự, tiếng đàn đa đoan
Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Duy » Tiếng đàn