29/05/2023 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ dặm trường

Tác giả: Thẩm Thệ Hà - Tạ Thành Kỉnh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 22:52

 

Không! Có bao giờ tôi trở lại?
Mây mù cửa ải gió tư phương.
Biết ai gối lẻ, mình tâm sự,
Mà trở chăn đơn, nhớ dặm trường.
Buồn có những chiều say thế cuộc,
Quên mình sao vẫn cứ tha hương.
Mai dầu có trả cười cho mộng,
Cũng chẳng đeo lòng bận nhớ thương.
1948

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thệ Hà » Nhớ dặm trường