25/05/2024 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca của người săn chim
Chanson de l’oiseleur

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/05/2021 19:02

 

Nguyên tác

L’oiseau qui vole si doucement
L’oiseau rouge et tiède comme le sang
L’oiseau si tendre l’oiseau moqueur
L’oiseau qui soudain prend peur
L’oiseau qui soudain se cogne
L’oiseau qui voudrait s’enfuir
L’oiseau seul et affolé
L’oiseau qui voudrait vivre
L’oiseau qui voudrait chanter
L’oiseau qui voudrait crier
L’oiseau rouge et tiède comme le sang
L’oiseau qui vole si doucement
C’est ton coeur jolie enfant
Ton coeur qui bat de l’aile si tristement
Contre ton sein si dur si blanc

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chim bay xoãi cánh nhẹ nhàng
Chim màu đỏ ấm như chan máu đào
Dịu dàng chim lượn cánh chao
Đột nhiên sợ hãi
Chim nhào cánh bay
Chim vùng chạy trốn nơi đây
Cánh chim đơn lẻ cuồng quay dưới trời
Chim mong sống giữa trần đời
Để vang tiếng hót dưới trời bao la
Chim mong muốn được khóc oà
Con chim sắc đỏ như màu máu chan
Chim bay lượn cánh nhẹ nhàng
Là tim em đó, cô nàng trẻ xinh
Tim em gõ nhịp sầu lên
Nẩy bầu vú trắng cương trên ngực mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Bài ca của người săn chim