04/12/2020 13:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng ngõ dâng sầu

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 21:52

 

Phương Nam có người đẹp
Dùng văn thay phấn son
Mộng gầy trang sách ép
Ngoài song hoa nở ngon
Gió bão khơi ngòi thép
Đá ba sinh chưa mòn
Chỉ e lòng ngõ hẹp
Sầu thu lở núi non
(Sài-gòn, 2-11-66)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Lòng ngõ dâng sầu