16/08/2022 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cành lá
Spray

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/09/2021 08:09

 

Nguyên tác

I knew you thought of me all night,
I knew, though you were far away;
I felt your love blow over me
As if a dark wind-riven sea
Drenched me with quivering spray.
There are so many ways to love
And each way has its own delight-
Then be content to come to me
Only as spray the beating sea
Drives inland through the night.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Biết anh đêm nhớ về em,
Dù, anh trôi dạt nơi miền rất xa;
Mà tình anh vẫn thổi qua
Như là biển gió phủ nhoà hồn em
Ướt run tựa lá cành mềm.
Có nhiều cách để trao niềm yêu thương
Sướng riêng mỗi kiểu yêu đương-
Vậy bằng lòng nhé vượt đường tới em
Xem như biển dập lá mềm
Chạy nhanh về với đất liền xuyên đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Cành lá