03/08/2020 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng thấy miếu rách mà khinh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 11:13

 

Đừng thấy miếu rách mà khinh,
Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đừng thấy miếu rách mà khinh