08/02/2023 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tuế nhật
太歲日

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 15:11

 

Nguyên tác

楚岸行將老,
巫山坐復春。
病多猶是客,
謀拙竟何人。
閶闔開黃道,
衣冠拜紫宸。
榮光懸日月,
賜與出金銀。
愁寂鴛行斷,
參差虎穴鄰。
西江元下蜀,
北斗故臨秦。
散地逾高枕,
生涯脫要津。
天邊梅柳樹,
相見幾回新。

Phiên âm

Sở ngạn hành tương lão,
Vu sơn toạ phục xuân.
Bệnh đa do thị khách,
Mưu chuyết cánh hà nhân.
Xương hạp khai hoàng đạo,
Y quan bái Tử Thần.
Vinh quang huyền nhật nguyệt,
Tứ dữ xuất kim ngân.
Sầu tịch uyên[1] hàng đoạn,
Sâm si hổ huyệt lân.
Tây giang nguyên há Thục,
Bắc đẩu cố lâm Tần.
Tán địa du cao chẩm,
Sinh nhai thoát yếu tân.
Thiên biên mai liễu thụ,
Tương kiến kỷ hồi tân.

Dịch nghĩa

Đi dọc theo bờ sông vùng Sở khiến người thêm suy yếu,
Tại vùng núi Vu trời lại sang xuân.
Lắm bệnh là vì thân mình là khách,
Thế thì vụng tính là do ở ai?
Cửa chính trong cung ban hành ra ngày tốt lành,
Mũ áo vào bái yết trong điện Tử Thần.
Vẻ rực rỡ vung lên tới trời trăng,
Ban ơn bằng những vàng bạc.
Ta thì buồn thấm thía vì ra khỏi đàn cò vạc.
Lớ quớ lại ngay cạnh hang cọp.
Sông phía tây lúc đầu là ra khỏi đất Thục,
Còn sao phương bắc kia vẫn ở vùng Tần.
Chốn lênh đênh cứ nằm dài,
Cuộc sống cứ phải vượt qua những bến lớn.
Nơi chân trời có cây mai, bờ liễu,
Cùng thấy không biết bao nhiêu lần đổi mới rồi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bờ Sở đi muốn lử,
Xuân tới, núi Vu ngồi.
Lắm bệnh vì thân khách,
Vụng tính thế tại ai?
Ngày tốt cửa vua định,
Tử Thần rạng cân đai.
Trời trăng cùng sáng tỏ,
Vàng bạc ban cho người.
Đàn vạc, buồn ra khỏi,
Hang cọp, lỡ cạnh nơi.
Xuống Thục, sông tây mới,
Tại Tần, sao bắc soi.
Thường nằm bẹp: đất khách,
Vượt bến mới: sinh nhai.
Chân trời, cây mai, liễu,
Thấy mới mấy lần rồi.
(Năm 768)

[1] Chỉ quan lại đứng chầu vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thái tuế nhật