18/01/2022 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Vương Lâm
寄王琳

Tác giả: Dữu Tín - 庾信

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 19:41

 

Nguyên tác

玉關道路遠,
金陵信使疏。
獨下千行淚,
開君萬里書。

Phiên âm

Ngọc Quan đạo lộ viễn,
Kim Lăng tín sứ sơ.
Độc hạ thiên hàng lệ,
Khai quân vạn lý thư.

Dịch nghĩa

Đường Ngọc Môn Quan xa xôi,
Người đưa tin từ Kim Lăng thưa thớt.
Một mình rơi ngàn hàng lệ,
(Khi) mở bức thư của anh từ vạn dặm gửi tới.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đường Ngọc Quan xa tắp,
Kim Lăng tín sứ thưa.
Một mình muôn hàng lệ,
Mở bức vạn lý thư.
Vương Lâm tự Tử Hành 子珩, là tướng nhà Lương có công trong việc bình loạn Hầu Cảnh 侯景. Về sau Trần Bá Tiên 陳霸先 soán ngôi nhà Lương, Vương Lâm từng cử binh dẹp loạn nhưng thất bại và bị giết. Bài này Dữu Tín làm sau khi nhận được thư của Vương Lâm, viết gửi lại. Tác giả lâu ngày không gặp người tới từ cố quốc, cũng không được nghe tin tức từ cố hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dữu Tín » Ký Vương Lâm