24/04/2024 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Nam điểu
海南鳥

Tác giả: Lưu Nhân - 劉因

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2014 09:37

 

Nguyên tác

越鳥群飛朔漠濱,
氣機千古見真純。
紇干風景今如此,
故國園林亦暮春。
精衛有情銜太華,
杜鵑無血到天津。
聲聲解墮金銅淚,
未信吳兒是木人。

Phiên âm

Việt điểu quần phi sóc mạc tân,
Khí cơ thiên cổ kiến chân thuần.
Hột Can phong cảnh kim như thử,
Cố quốc viên lâm diệc mộ xuân.
Tinh vệ hữu tình hàm thái hoá,
Đỗ quyên vô huyết đáo thiên tân.
Thanh thanh giải đoạ kim đồng lệ,
Vị tín Ngô nhi thị mộc nhân.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Từng đàm chim Việt bay trời Bắc
Cốt cách ngàn xưa phong tục thuần
Phong cảnh Hột Can nay vẫn vậy
Vườn rừng cố quốc chẳng vào xuân
Đỗ quyên huyết cạn lê bờ vắn
Tinh vệ tình sâu ngậm đá thầm
Từng tiếng nấc kèm bao ngấn lệ
Người Ngô chắc hẳn chẳng vô tâm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Nhân » Hải Nam điểu