22/05/2024 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai kêu ai hú bên sông (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:36

 

Ai kêu ai hú bên sông,
Tôi đang nấu nướng cho chồng tôi ăn.
Khảo dị:
Ai kêu léo nhéo bên sông,
Tôi đương vá áo cho chồng tôi đây.
Ai kêu veo véo bên sông,
Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây.
Ai kêu xeo xéo bên sông,
Tôi còn vá áo cho chồng tôi đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai kêu ai hú bên sông (I)