20/03/2023 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình thản thu

Tác giả: Phan Cung Việt

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 22:57

 

Thu sang bình thản lạ lùng
Dáng thu không hề vội vã
Như em chưa nhận yêu anh
Dù là tình trong như đã...

Bình thản mây, bình thản gió
Bình thản mát dịu với trời
Như thu đang cười tôi đó:
Các anh vội vàng nông nổi quá thôi!
Ao Phè, 8.12

Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Cung Việt » Bình thản thu