22/09/2021 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chút nắng

Tác giả: Trần Đình Nhân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2013 19:35

 

Tưởng rằng hoa tím cầm tay
Chỉ vu vơ gió đã bay mất rồi
Vậy mà một cánh bèo trôi
Lạ chưa xa cách cuối trời vẫn đây

Phải chăng tại chuyến đò đầy
Em giăng chút nắng cuối mày trêu tôi
Nguồn: Trần Đình Nhân, Vàng thu (thơ), NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Nhân » Chút nắng