20/09/2019 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trai làm nên năm thê bảy thiếp

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2019 23:11

 

Trai làm nên năm thê bảy thiếp,
Gái làm nên thủ tiết chờ chồng.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trai làm nên năm thê bảy thiếp