16/07/2024 13:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương tâm

Tác giả: Đỗ Trọng Khơi

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2020 20:17

 

Như hương hoa
đêm vẫn thơm

Như tiếng vọng
không thể bắn rụng

Như ánh sáng
không thể đập tan

Như thời gian
không thể cản

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trọng Khơi » Lương tâm