06/07/2020 17:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con chim tra trả, ai vay mà trả

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2019 22:01

 

Con chim tra trả, ai vay mà trả,
Bụi gai sưng ai vả mà sưng,
Đây người dưng đó cũng người dưng.
Cớ chi nước mắt rưng rưng nhỏ hoài.
Hai tay ôm vạt áo dài,
Chặm lên con mắt, chặm hoài không khô.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con chim tra trả, ai vay mà trả