19/05/2022 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành Đường
橫塘

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 20:30

 

Nguyên tác

南浦春來綠一川,
石橋朱塔兩依然。
年年送客橫塘路,
細雨垂楊系畫船。

Phiên âm

Nam Phố xuân lai lục nhất xuyên,
Thạch kiều chu tháp lưỡng y nhiên.
Niên niên tống khách Hoành Đường lộ,
Tế vũ thuỳ dương hệ hoạ thuyền.

Bản dịch của Phạm Tuyển

Bến nước xuân về sông nhuộm biếc
Tháp son cầu đá vẫn y nguyên
Hàng năm tiễn khách bên đê nọ
Gốc liễu, mưa sa, buộc chiếc thuyền

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Hoành Đường