05/07/2022 17:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cốc Khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết
谷口書齋寄楊補闕

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 08:53

 

Nguyên tác

泉壑帶茅茨,
雲霞生薜帷。
竹憐新雨後,
山愛夕陽時。
閒鷺棲常早,
秋花落更遲。
家童掃羅徑,
昨與故人期。

Phiên âm

Tuyền hác đới mao tỳ,
Vân hà sinh tệ duy.
Trúc lân tân vũ hậu,
Sơn ái tịch dương thì.
Nhàn lộ thê thường tảo,
Thu hoa lạc cánh trì.
Gia đồng tảo la kính,
Tạc dữ cố nhân kỳ.

Dịch nghĩa

Khe suối đeo trên mái nhà tranh,
Ráng mây nổi trên nhành cây tệ la.
Ðáng yêu thay khóm trúc sau lúc mưa vừa tạnh,
Ðáng yêu thay rặng núi trong lúc nắng chiều!
Con cò thảnh thơi thường đến đây đậu sớm,
Đóa hoa thu lại rơi rụng chậm.
Ðứa gia đồng quét con đường cỏ đầy cỏ nữ la,
Vì hôm qua mình có hẹn với bạn cũ.

Bản dịch của Trần Trọng San

Giải suối đeo trên cỏ mái nhà,
Ráng mây nổi trước giậu đằng-la.
Mến thay khóm trúc sau mưa tạnh,
Yêu lắm sườn non dưới nắng tà.
Cò trắng thảnh thơi thường đậu sớm,
Cây thu phơ phất chậm rơi hoa.
Gia đồng quét lối xanh um cỏ,
Hẹn gặp người xưa trong buổi qua.
Cốc Khẩu ở phía tây bắc huyện Kinh Dương, tỉnh Thiểm Tây, tương truyền là nơi vua Hoàng Đế lên tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Cốc Khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết