20/10/2021 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ớn chữ

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:48

 

Tôi ớn chữ
Hệt má tôi ớn cơn lũ lụt năm Thìn

Chữ õng ẹo
Chữ dối lừa
Chữ đâm thọc
Chữ thuốc độc

Chữ cõng chữ dàn hàng như kiến
Xây giấc mơ ảo vọng thiên đường

Thế mà cả dân tộc tôi
Phải ăn chữ hàng ngày
...
Tôi ớn chữ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Ớn chữ