30/11/2020 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nàng thơ đẹp

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 27/11/2012 09:55

 

Khi thơ đẹp tới chín tầng
Thì Nàng Thơ bỗng sượng sần cả ra
Tha hồ thằng quỷ con ma
Đến gùn ghè gạ gẫm mà hoá điên
Thưa rằng đại thánh tề thiên
Nghìn xưa âu cũng chỉ điên chừng này
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Nàng thơ đẹp