06/12/2022 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Bạch Lạc Thiên tả giáng Giang Châu tư mã
聞白樂天左降江洲司馬

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 24/04/2009 10:25

 

Nguyên tác

殘燈無焰影憧憧,
此夕聞君謫九江。
垂死病中驚坐起,
暗風吹雨入寒窗。

Phiên âm

Tàn đăng vô diễm ảnh đồng đồng,
Thử tịch văn quân trích Cửu Giang.
Thuỳ tử bệnh trung kinh toạ khởi,
Ám phong xuy vũ nhập hàn song.

Dịch nghĩa

Đèn đã tàn hầu như không còn ánh sáng, bóng mờ mờ
Đêm nay nghe tin ông bị giáng chức đi Cửu Giang
Đang bịnh nặng trên giường, tôi hốt hoảng ngồi dậy
Ngọn gió ảm đạm thổi, đưa mưa lạnh qua cửa sổ

Bản dịch của Phụng Hà

Leo lắt bóng mờ nến gần tàn,
Đêm nghe bác phải biếm Cửu Giang.
Gượng dậy sững sờ trên giường bệnh,
Gió mưa xuyên cửa, lạnh ngấm sang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Văn Bạch Lạc Thiên tả giáng Giang Châu tư mã