28/09/2021 23:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật giang thôn kỳ 2
春日江村其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 21:32

 

Nguyên tác

迢遞來三蜀,
蹉跎有六年。
客身逢故舊,
發興自林泉。
過懶從衣結,
頻游任履穿。
藩籬無限景,
恣意買江天。

Phiên âm

Đề điệu lai Tam Thục[1],
Sa đà hữu lục niên.
Khách thân phùng cố cựu,
Phát hứng tự lâm tuyền.
Quá lãn tòng y kết,
Tần du nhiệm lý xuyên.
Phiên ly phả hữu hạn,
Tư ý hướng giang thiên.

Dịch nghĩa

Lếch thếch tới vùng Tam Thục,
Thế mà lần lữa đã được sáu năm rồi.
Làm kiếp người sống nhờ may gặp được các bạn cũ,
Thấy hứng thú nơi núi rừng.
Đi ra ngại cài áo,
Tản bộ xỏ chân vào đôi guốc.
Nếu rào dậu ngăn cản tầm mắt,
Muốn có hứng thơ thì cứ hướng lên trời cao thôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lếch thếch tới Tam Thục,
Thế mà sáu năm rồi.
Kiếm sống nhờ bạn cũ,
Gây hứng chốn núi đồi.
Đi ra áo biếng mặc,
Tản bộ guốc một đôi.
Rào dậu ngăn hứng thú,
Cứ việc ngẩng trông trời.
(Năm 765)

[1] Thục quận, do Tần lập ra, sau Hán Cao Tổ nới thành quận Quảng Hán, sau đó Hán Vũ Đế lập thêm quận Kiền Vi, sau này gọi vùng đất nới rộng là Tam Thục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân nhật giang thôn kỳ 2