21/11/2019 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bá thượng cảm biệt
灞上感別

Tác giả: La Nghiệp - 羅鄴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/07/2014 13:42

 

Nguyên tác

灞水何人不別離,
無家南北倚空悲。
十年此路花時節,
立馬沾襟酒一卮。

Phiên âm

Bá thuỷ hà nhân bất biệt ly,
Vô gia nam bắc ỷ không bi.
Thập niên thử lộ hoa thì tiết,
Lập mã triêm khâm tửu nhất chi.

Bản dịch (của Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org)

Bờ sông Bá ai không ly biệt
Bắc rồi nam đau xót không nhà
Mười năm qua mùa hoa đường ấy
Dừng ngựa đây nâng chén lệ sa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Nghiệp » Bá thượng cảm biệt