17/06/2024 02:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bá thượng cảm biệt
灞上感別

Tác giả: La Nghiệp - 羅鄴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 13:42

 

Nguyên tác

灞水何人不別離,
無家南北倚空悲。
十年此路花時節,
立馬沾襟酒一卮。

Phiên âm

Bá thuỷ hà nhân bất biệt ly,
Vô gia nam bắc ỷ không bi.
Thập niên thử lộ hoa thì tiết,
Lập mã triêm khâm tửu nhất chi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bờ sông Bá ai không ly biệt
Bắc rồi nam đau xót không nhà
Mười năm qua mùa hoa đường ấy
Dừng ngựa đây nâng chén lệ sa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Nghiệp » Bá thượng cảm biệt