29/01/2023 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan duyệt thuỷ trận
觀閱水陣

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 15:26

 

Nguyên tác

北海當年已戮鯨,
燕安猶慮詰戎兵。
旌旗旖旎連雲影,
鼙鼓喧闐動地聲。
萬甲耀霜貔虎肅,
千艘布陣鸛鵝行。
聖心欲與民休息,
文治終須致太平。

Phiên âm

Bắc hải đương niên dĩ lục kình[1],
Yến an do lự cật nhung binh.
Tinh kỳ y nỉ liên vân ảnh,
Bề cổ huyên điền động địa thanh.
Vạn giáp diệu sương tỳ hổ[2] túc,
Thiên sưu bố trận quán nga[3] hành.
Thánh tâm dục dữ dân hưu tức,
Văn trị[4] chung tu trí thái bình.

Dịch nghĩa

Biển bắc năm ấy đã diệt cá kình
Yên ổn vẫn còn phải lo luyện binh
Cờ xí bay phấp phới liền với bóng mây
Trống trận nhiều làm huyên náo rung động cả đất
Muôn binh giáp sáng ngời dưới sương, quân dõng mãnh (như loài tỳ, hổ)
Nghìn thuyền dàn trận thành hàng (như chim quán, chim nga)
Lòng Thánh muốn cùng dân nghỉ ngơi
Rốt cuộc nên xây dựng thái bình bằng văn trị.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Biển Bắc năm xưa đã diệt kình
Dù yên, còn luyện ngũ ôn binh
Vờn mây bóng phất, cờ lồng lộng
Động đất âm vang, trống xập xình
Vạn giáp ngời sương oai dũng hổ
Muôn thuyền thẳng lối, dáng uy linh
Lòng vua cũng muốn dân ngơi nghỉ
Nên lấy nền văn dựng thái bình.
[1] Cá kình. Đây ngụ ý thuyền bè địch.
[2] Tỳ - một loại thú giống beo; hổ - cọp. Ý nói quân lính dũng mãnh.
[3] Quán - một loài chim giống hạc; nga - một loài chim giống chim nhạn nhưng lớn hơn. Đây ví với thuyền bè vì dáng vẻ xinh đẹp.
[4] Cai trị bằng nền văn, trái với võ trị (quân sự).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Quan duyệt thuỷ trận