02/10/2023 18:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tác giả: Thẩm Thệ Hà - Tạ Thành Kỉnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 22:54

 

Xưa ai lạnh đắp chăn cù,
Mình nay gió cát sương mù cũng thơ.
Canh tàn thả một dòng mơ:
Khải hoàn mộng thấy bóng cờ cố đô.
1950

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thệ Hà » Mơ