21/05/2022 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chờ em Marianne
Waiting for Marianne

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/08/2021 07:13

 

Nguyên tác

I have lost a telephone
with your smell in it
I am living beside the radio
all the stations at once
but I pick out a Polish lullaby
I pick it out of the static
it fades I wait I keep the beat
it comes back almost asleep

Did you take the telephone
knowing I’d sniff it immoderately
maybe heat up the plastic
to get all the crumbs of your breath
and if you won’t come back
how will you phone to say
you won’t come back
so that I could at least argue

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Anh vừa bị mất chiếc phone
Vẫn còn trong đó mùi thơm em dành
Anh bên cạnh đài phát thanh
Xen chung các trạm phát thanh cùng lần
Có bài ru tiếng Ba Lan
Chọn riêng ra nó khỏi làn sóng âm
Anh chờ giữ nhịp, tan dần
Rồi như quay lại thật gần với anh

Em có nhận được phone anh
rằng anh sẽ đánh hơi nhanh đủ vừa
may ra làm nóng nhựa chưa
Cho em hơi thở lưa thưa vỡ oà
Nếu em không muốn trở qua
Trên phone em nói thế nào với anh
Em không quay lại sao đành
Để anh phân giải ngọn ngành với em
Từ tập thơ Flowers for Hitler.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Chờ em Marianne