14/06/2021 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

69

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 08:47

 

Ta đi tới đỉnh cao muôn trượng
Mắt trông về tám hướng phía trời xa
Chân dép lốp bay vào vũ trụ
Khi trở về ta lại là ta

Từ ấy tim tôi ngừng tiếng hát
Trông về Việc Bắc tít mù mây
Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt
Máu ở chiến trường, hoa ở đây
Câu Chào 61, đỉnh cao muôn trượng trong bài thơ Bài ca mùa xuân 1961 của nhà thơ Tố Hữu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 69