28/06/2022 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung quả phụ
山中寡婦

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2008 18:34

 

Nguyên tác

夫因兵死守蓬茅,
麻苧衣衫鬢髮焦。
桑柘廢來猶納稅,
田園荒後尚征苗。
時挑野菜和根煮,
旋斫生柴帶葉燒。
任是深山更深處,
也應無計避征徭。

Phiên âm

Phu nhân binh tử thủ bồng mao,
Ma trữ y sam mấn phát tiêu.
Tang giá phế lai do nạp thuế,
Điền viên hoang hậu thượng chinh miêu.
Thì khiêu dã thái hoà căn chử,
Toàn chước sinh sài đới diệp thiêu.
Nhậm thị thâm sơn cánh thâm xứ,
Dã ưng vô kế tỵ chinh dao.

Dịch nghĩa

Chồng chết trận, một mình giữ nếp nhà tranh,
Áo bằng gai, đầu tóc vàng khè.
Việc tằm tang bỏ hoang rồi, thuế vẫn phải nộp,
Ruộng vườn không trồng trọt, còn bị đòi thuế thóc lúa.
Bửa ăn thường hái rau dại nấu cả rễ,
Thiếu củi, đem cành tươi vừa chặt được, để cả lá mà đốt.
Dù vào tận núi sâu, càng sâu hơn nữa,
Cũng không cách nào trốn khỏi đóng thuế đi phu.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Vì chồng chết trận giữ cơ ngơi,
Mái tóc vàng hoe, tấm áo gai.
Vườn ruộng bỏ hoang, tô vẫn thúc,
Dâu tằm bỏ phế, thuế chưa thôi.
Hết tìm rau nấu niêu canh nhạt,
Xoay chặt cành đun mớ củi tươi.
Ở tận hang cùng nơi hóc núi,
Cũng không thoát khỏi thuế xâu đòi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Sơn trung quả phụ