23/01/2022 07:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 11:17

 

Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu
Nghe mấy lời thiết yếu em than
Mau mau trỗi dậy ruột gan đau từ hồi
Canh khuya anh thở vắn than dài
Vái xin Nguyệt Lão trúc mai một nhà
Chữ cận là gần, chữ viễn là xa
Anh với em cách trở tại mẹ cha không đành
Ngãi nhân nay đã gần thành
Mình về thưa lại phụ mẫu đành tôi ưng
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu