01/07/2022 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói theo cách Rasul Gamzatov
По мотивам Расула Гамзатова

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2013 21:37

 

Nguyên tác

Если б были чемпионаты,
кто в веках по убийствам первый, —
ты бы выиграл, Век Двадцатый.
Усмехается Век Двадцать Первый.

Если б были чемпионаты,
кто по лжи и подлостям первый,
ты бы выиграл, Век Двадцатый.
Усмехается Век Двадцать Первый.

Если б были чемпионаты,
кто по подвигам первый, —
нет нам равных, мой Век Двадцатый!..
Безмолвствует Двадцать Первый.

Bản dịch của Tế Hanh

Nếu có cuộc thi vô địch
Sự giết người, thế kỷ nào xếp nhất
Thắng cuộc chắc là thế kỷ hai mươi
Thế kỷ hai mốt mỉa mai cười

Nếu có cuộc thi vô địch
Sự giả dối đê hèn, thế kỷ nào xếp nhất
Thắng cuộc chắc là thế kỷ hai mươi
Thế kỷ hai mốt mỉa mai cười

Nếu có cuộc thi vô địch
Thế kỷ nào đứng đầu về kỳ tích
Thế kỷ hai mươi của tôi chẳng thế kỷ nào bằng
Thế kỷ hai mốt lặng câm
1960
Nguồn: Chân dung Plixetxcaia (thơ), Vôznêxenxky, NXB Tác phẩm mới, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » Nói theo cách Rasul Gamzatov