07/07/2022 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật
夏日

Tác giả: Đới Phục Cổ - 戴復古

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 01:21

 

Nguyên tác

乳鴨池塘水淺深,
熟梅天氣半晴陰。
東園載酒西園醉,
摘盡枇杷一樹金。

Phiên âm

Nhũ áp trì đường thuỷ thiển thâm,
Thục mai thiên khí bán tình âm.
Đông viên tải tửu tây viên tuý,
Trích tận tỳ ba nhất thụ kim.

Dịch nghĩa

Con vịt trong ao khi lội chỗ nông, lúc bơi chỗ sâu,
Mơ chín, khí trời lúc trong lúc mờ.
Mang rượu tới vườn đông, say ở vườn tây,
Hái hết một cây sơn trà đầy quả như vàng.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngoài ao vịt lội nước sâu nông,
Mơ chín khí trời nửa đục trong.
Chở rượu vườn đông, tây tuý luý,
Sơn trà hái tận một cây vàng.
Có bản chép tên bài này là Sơ hạ du Trương viên 初夏遊張園 của Đới Mẫn 戴敏 (cha của Đới Phục Cổ, không rõ năm sinh và mất, người Đài Châu, Hoàng Nham, tự Mẫn Tài, hiệu Đông Cao Tử, không ra làm quan, ở nhà mặc áo vải thô).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Phục Cổ » Hạ nhật