27/10/2021 08:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều quê

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2015 08:42

 

Đồng xa người về hết
Gốc rạ nhớ chân chiều
Con đường mờ núi khuất
Dòng sông chợt rong rêu
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chiều quê