02/12/2022 13:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thi kỳ 23
馬詩其二十三

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 21:09

 

Nguyên tác

武帝愛神仙,
燒金得紫煙。
廄中皆肉馬,
不解上青天。

Phiên âm

Vũ Đế ái thần tiên,
Thiêu kim đắc tử yên.
Cứu trung giai nhục mã,
Bất giải thướng thanh thiên.

Dịch nghĩa

Hán Vũ Đế ái mộ thần tiên,
Đốt tiền vàng nhưng được đám khói màu tím.
Trong chuồng ngựa chỉ toàn là ngựa thịt,
Không con nào bay lên trời được.

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Vũ Đế thích thần tiên
Khói tím luyện hoàng kim
Trong chuồng toàn ngựa thịt
Lên sao được thanh thiên
Bài này mượn Hán Vũ Đế để châm biếm việc vua đương thời mê tín.
Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Mã thi kỳ 23