10/02/2023 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương giang yến tiễn Bùi nhị đoan công phó Đạo Châu
湘江宴餞裴二端公赴道州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2015 23:44

 

Nguyên tác

白日照舟師,
朱旗散廣川。
群公餞南伯,
肅肅秩初筵。
鄙人奉末眷,
佩服自早年。
義均骨肉地,
懷抱罄所宣。
盛名富事業,
無取愧高賢。
不以喪亂嬰,
保愛金石堅。
計拙百僚下,
氣蘇君子前。
會合苦不久,
哀樂本相纏。
交遊颯向盡,
宿昔浩茫然。
促觴激百慮,
掩抑淚潺湲。
熱雲集曛黑,
缺月未生天。
白團為我破,
華燭蟠長煙。
鴰鶡催明星,
解袂從此旋。
上請減兵甲,
下請安井田。
永念病渴老,
附書遠山巔。

Phiên âm

Bạch nhật chiếu chu sư,
Chu kì tán quảng xuyên.
Quần công tiễn nam bá,
Túc túc trật sơ diên.
Bỉ nhân phụng mạt quyến,
Bội phục tự tảo niên.
Nghĩa quân cốt nhục địa,
Hoài bão khánh sở huyên.
Thịnh danh phú sự nghiệp,
Vô thủ quý cao hiền.
Bất dĩ táng loạn anh,
Bảo ái kim thạch kiên.
Kế chuyết bách liêu hạ,
Khí tô quân tử tiền.
Hội hợp khổ bất cửu,
Ai lạc bản tương triền.
Giao du táp hướng tận,
Túc tích hạo mang nhiên.
Xúc thương kích bách lự,
Yểm ngưỡng lệ sàn viên.
Nhiệt vân tập huân hắc,
Khuyết nguyệt vị sinh thiên.
Bạch đoàn vị ngã phá,
Hoa chúc bàn trường yên.
Quát hạt thôi minh tinh,
Giải duệ tòng thử toàn.
Thượng thỉnh giảm binh giáp,
Hạ thỉnh an tỉnh điền.
Vĩnh niệm bệnh khát lão,
Phụ thư viễn sơn điên.

Dịch nghĩa

Trời sáng chiếu thuyền quân,
Cờ đỏ khắp sông rộng.
Các ông tiễn đưa vị cầm đầu vùng nam này,
Tưng bừng tiệc vừa mới mở.
Tôi đây xin đứng vào cái hàng chót,
Từ năm nào đã từng cảm phục.
Nghĩa chia đều nơi đất xương thịt,
Cái điều ôm ấp trong lòng được chuông khánh báo vang.
Tên nổi bật chứng tỏ sự nghiệp lẫy lừng,
Không lấy làm ngượng với người hiền.
Chẳng chịu để thời cuộc nhố nhăng sai khiến,
Giữ cái tình yêu vững như vàng đá.
Kế vụng dưới trăm quan,
Khí phách dịu đi khi ở trước mặt người quân tử.
Cuộc gặp mặt khổ vì không được lâu,
Cái vui với buồn thường quấn quít lẫn nhau.
Bạn bè thoáng cái đã qua đi,
Phút chốc bỗng lòng thấy hoang mang.
Vội cạn ly để rửa sạch trăm lo,
Cúi mặt để cố ngăn dòng lệ lã chã.
Đám mây nóng bức kia kéo tới đen rầm,
Trăng khuyết chưa thấy hiện ra trên nền trời.
Cái quạt trắng vì ta mà phủi cái nóng bức kia đi,
Cây đuốc hoa toả ra cuộn khói dài.
Con cò, cái vạc thôi thúc sao sáng,
Khi dứt áo chia tay thế là hết.
Đối với bên trên, xin nhà vua hãy giảm bớt việc dùng binh khí,
Để cho bên dưới dân được yên ổn cấy cày.
Nhớ mãi lão già đang mắc chứng bệnh tiểu đường này,
Gửi thư tới chỏm núi xa xôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời sáng chiếu thuyền quân,
Sông rộng bay cờ đỏ.
Nam bá, các ông đưa,
Nghiêm trang tiệc mới mở.
Tôi dưới chót, phận hèn,
Thán phục từ thuở nọ.
Đất tình nghĩa chia đều,
Chuông vang chí lớn tỏ.
Sự nghiệp lắm, danh vang,
Người hiền thường ngưỡng mộ.
Không để thời cuộc ràng,
Giữ lòng vững như đá.
Kế vụng dưới trăm quan,
Khí giảm trước quân tử.
Xum họp tiếc không lâu,
Vui, buồn thường gắn bó.
Quen biết vút qua đi,
Phút chốc thấy bỡ ngỡ.
Chén vội rửa ngàn lo,
Cố ngăn dòng lệ giỏ.
Mây nóng gom tối mờ,
Trăng khuyết trên chưa ló.
Đuốc hoa cuộn khói dài,
Quạt trắng vì ta mở.
Buông áo thế là xong,
Cò vạc giục sao tỏ.
Dưới cầu ruộng nương yên,
Trên xin binh khí bỏ.
Thư gửi mé núi xa,
Lão bệnh này xin nhớ.
(Năm 769)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tương giang yến tiễn Bùi nhị đoan công phó Đạo Châu