18/01/2022 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Nhị phu nhân cố trạch kỳ 2
花蕊夫人故宅其二

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 18:06

 

Nguyên tác

宅前宅後好青山,
零落重門半掩關。
玉貌久歸天上去,
宮詞百首落人間。

Phiên âm

Trạch tiền trạch hậu hảo thanh san,
Linh lạc trùng môn bán yểm quan.
Ngọc mạo cửu quy thiên thượng khứ,
Cung từ bách thủ lạc nhân gian.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trước sau núi biếc mịt mờ
Cửa then gãy đổ khép hờ một nơi
Đã lâu mặt ngọc vể trời
Cung từ trăm thủ giữa đời bơ vơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Hoa Nhị phu nhân cố trạch kỳ 2