20/06/2024 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nương tựa Bồ tát

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 11/10/2019 09:32

 

(Mến tặng Xuân Nhi, Đức Trí và các cháu)

Bồ tát trên cõi trời
Bồ tát khắp mọi nơi…
Hiền hoà và chân thật
Là em gần gũi Người

Bồ tát mang từ bi
Cứu khổ tham sân si
Em kính ngưỡng Bồ tát
Nương đuốc tuệ quay về

Tượng Bồ tát sân chùa
Hoà niềm vui tuổi thơ…
Nương tâm linh Bồ tát
Tâm hồn không bơ vơ.
2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Nương tựa Bồ tát