24/09/2020 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh nghe chăng gió thổi”
“Ветер какой — ты слышишь”

Tác giả: Aleksandr Tvardovsky - Александр Твардовский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 18/03/2008 09:40

 

Nguyên tác

Ветер какой — ты слышишь,
Как раскачал дубы?
Жёлуди по железной крыше —
Грохот ночной пальбы.

Громкий разгул погоды
В тёмной безлунной мгле —
Словно всей жизни годы
Катит листву по земле.

Друг мой, такой далёкий.
Где там забыться сном?
В этой ночи́ глубокой
Мне без тебя одиноко,
Как одному под огнём.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Anh nghe chăng gió thổi
Uốn những cành thông cao.
Quả thông rơi lên ngói
Như đạn bắn năm nào.

Khuya, gió gào vật vã
Xua lá vàng khắp nơi,
Như đang xua tất cả
Những năm tháng cuộc đời.

Bạn tôi, bạn tôi ơi,
Anh nằm sâu dưới mộ,
Thiếu anh, sao tôi buồn
Giữa đêm nay đầy gió...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Tvardovsky » “Anh nghe chăng gió thổi”