03/10/2023 07:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái chết
Death

Tác giả: William Butler Yeats

Nước: Anh
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 25/06/2007 10:02

 

Nguyên tác

Nor dread nor hope attend
A dying animal;
A man awaits his end
Dreading and hoping all;
Many times he died,
Many times rose again.
A great man in his pride
Confronting murderous men
Casts derision upon
Supersession of breath;
He knows death to the bone -
Man has created death.

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Không hy vọng, chẳng kinh hoàng
Loài động vật trong ngày chết
Còn con người đợi ngày kết thúc
Với hy vọng và nỗi kinh hoàng.
Con người chết không chỉ một lần
Không chỉ một lần ngã xuống
Rồi lại đứng lên kiêu hãnh
Vững vàng trong cuộc đấu tranh
Khó khăn, gian khổ coi thường
Hơi thở căng đầy trong ngực
Với cái chết đã từng quen
Con người tạo nên cái chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Butler Yeats » Cái chết