23/09/2020 14:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quả đào tiên ruột mất vỏ còn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 21:53

 

Quả đào tiên ruột mất vỏ còn,
Buông lời hỏi bạn, đường mòn ai đi?
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Quả đào tiên ruột mất vỏ còn